biologische waterzuivering strijp-s

Biologische WaterzuiveringBiologische WaterzuiveringBiologische WaterzuiveringBiologische WaterzuiveringBiologische WaterzuiveringBiologische WaterzuiveringBiologische WaterzuiveringBiologische Waterzuivering

 

De biologische waterzuivering op Strijp-S is een architectonisch ontwerp rondom de technische installaties. Waar de zuivering zelf bijdraagt aan een schonere bodem, draagt het gebouw bij aan een groene beleving in de bebouwde omgeving. 

De bodem onder Strijp-S is voor bijna de helft vervuild met voornamelijk chloorresten, door de intensieve industriële activiteiten van Philips. Op basis van tropische planten en micro-organismen wordt het water in de bodem gezuiverd. Deze methode past geheel in de ‘circulaire visie’ van de gemeente Eindhoven. Het ontwerp van de processtappen voor de waterzuivering is gebaseerd op de gepatenteerde MNR (Metabolic Network Reactor) technologie van Biopolus. In samenwerking met FRAAi architecten is dit ontwerp tot stand gekomen, waarbij veel aandacht is besteed aan de verbinding tussen gebouw en stad.


 

Skills: Architectuur, Interieur