design in society

Design in SocietyDesign in Society

 

Design in Society heeft onderzoek gedaan naar de beleving van de stad. Met de verkregen inzichten zijn er instrumenten ontworpen die ingezet kunnen worden bij stedelijke vernieuwingsprocessen. In de eerste fase van het project is een eerste verkenning gedaan, er is research gedaan naar beleving als psychologisch en maatschappelijk fenomeen en er is experimenteel en ontwerpend onderzoek gedaan in de buurt.

In recente jaren is het gesprek tussen de stedelijke overheidsinstanties en de burgers geïntensiveerd; wijken zijn tot in alle uithoeken onderzocht, lokale initiatieven zijn gemonitord en gedocumenteerd. De vraag blijft echter: “Heeft dit alles geleid tot meer inzicht en een visie over hoe we met elkaar vormgeven aan de samenleving van de stad?”

 

“All the world’s a stage, and the men and women merely players.” – William Shakespeare

We hebben ons verdiept in dit fenomeen, waarbij letterlijk en figuurlijk buiten de grenzen onderzoek gedaan is om te ontdekken wat een plein, als tijd, plaats en handeling, tot een ‘treurspel’ of een ‘blijspel’ maakt. De concrete toepassing richt zich op het Plein ‘40-‘45, in opdracht van stadsdeel Amsterdam West dat een nieuw concept hiervoor wil ontwikkelen. Een aantal diverse methoden zijn ontwikkeld om architectonisch, economisch en sociaal vorm te geven aan Plein ’40-’45 in de toekomst.

In samenwerking met
Stadsdeel Nieuw West, Lectoraat Kenniseconomie van de stad Amsterdam, Stipo en Young Designers & Industry.

 

Skills: Stedenbouw