garden school

Garden SchoolGarden SchoolGarden SchoolGarden SchoolGarden SchoolGarden SchoolGarden School

Het ontwerp de Garden School betreft een basisschool met buitenruimte en buitenschoolse opvang in de Jordaan te Amsterdam, waarin wordt gezocht naar een ruimtelijke en functionele samensmelting en transformatie tussen school en opvang. In de basis van de samenleving staat het kind, dat garant staat voor de toekomst. Een kind is nog impulsief, naïef, enthousiast, nieuwsgierig, leergierig, onbevangen en is zoekend naar een eigen identiteit. Kortom, het kind is nog vormbaar. Als ontwerper is het daarom van groot belang om bewust te zijn van de consequenties die bepaald worden door de gemaakte ontwerp keuzes.

De buitenruimte van de Garden School, respectievelijk de natuur, neemt een essentiële rol in tijdens het leerproces van de kinderen. Naast een gezonde omgeving is het onderhouden van het groen een vorm van educatie, een manier om te spelen en het kan onderdeel zijn van de dagelijkse voeding.

Het gebouw bestaat uit zeven lagen, waarvan een laag half verdiept onder het maaiveld ligt en de overige zes verdiepingen split level ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd. De verschillende verdiepingsvloeren liggen in paren gedraaid ten opzichte van de andere paren, waardoor er dakterrassen ontstaan. Deze buitenruimten zijn gesitueerd op het zuidoosten en het zuidwesten.

De interne routing is centraal gesitueerd, waarbij zij tevens als bufferzone dient tussen de geheel open educatieve ruimten. Deze bufferzone maakt het mogelijk de educatieve ruimten open te houden en creëert zo een gearticuleerd landschap in het gebouw. De interne routing is een ruimte voor samenkomst en ontmoeting!

Skills: Architectuur