ikigai

IkigaiIkigaiIkigaiIkigaiIkigai

 

We hebben de gemeente Sittard-Geleen geadviseerd in nieuwe verbindingsvormen tussen wonen, welzijn en zorg. Vergrijzing is een bekend begrip en het blijkt dat ouderen minder behoefte hebben aan levensloopbestendige woningen, liever blijven zij in de eigen woning en zo lang als mogelijk zelfstandig. We hebben een voorstel gedaan aan de gemeente waarbij de leefbaarheid van de buurt wordt verhoogd en de sociale verbanden worden versterkt. Het is een uitdaging om zorgbehoevenden en buurtbewoners elkaar te laten ontmoeten in een nieuw sociaal netwerk.

‘Ikigai’, of terwijl levensvreugd, is een Japanse filosofie die stelt dat het hebben van een levensdoel, de reden waarom we ‘s ochtends opstaan, resulteert in een gezonder en gelukkiger langer leven! Dit kan met relatief kleine ingrepen. We zetten lokale bedrijven en partijen in als kernpartners. Hierdoor bereiken we een sterke inworteling in het lokale netwerk.

Wat zijn dan precies de geheimen van deze bevolking op het gebied van mind & body?

 

Een van de geheimen van Ikigai is het gemeenschapsgevoel. ‘Yuimaaru’, hartelijke en vriendelijke gezamenlijke inspanning. In ons plan wordt het sociale netwerk van de ouderen versterkt door ze te verleiden langer actief te blijven en ‘naar buiten’ te gaan.

Door middel van onze Troubadour-app bieden we ouderen een specifiek op hen gericht lokaal social media platform. Dit helpt vriendschappen langer in stand te houden en ook mensen te inspireren en verleiden tot het aangaan van nieuwe activiteiten en contacten.

Met kleine (ruimtelijke)ingrepen stimuleren we sociale diversiteit en leggen laagdrempelige verbanden aan. Hierdoor kan de meerwaarde van de oudere worden ingezet en de oudere wordt weer onderdeel van de maatschappij. Dit heeft sociale en economische voordelen en werkt mee aan een goede gezondheid.

We willen het netwerk zeer breed inzetten zodat er voor ieders levensvreugd een activiteit te vinden is.

‘Alleen wie bezig blijft wil honderd worden.’

Skills: Prijsvraag, Stedenbouw