socially sustainable

Socially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially SustainableSocially Sustainable

Het school- wooncomplex Socially Sustainable is ontworpen voor de wijk IJburg te Zeeburgereiland Amsterdam. De opdrachtgever, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, gaf de opgave voor een school-wooncomplex bestaande uit acht klaslokalen, een sportzaal, naschoolse opvang, mediatheek, multifunctionele ruimte, buitenruimte voor de school en vijfendertig appartementen. Bij de school is bewust rekening gehouden met de eisen die het Jenaplan stelt aan het onderwijs. Daarnaast speelt duurzaamheid een cruciale rol. Duurzaamheid in de zin van een transformatie van klaslokalen in het heden naar appartementen in de toekomst. Met minimale ingrepen wordt een grote flexibiliteit gegenereerd.

Er is getracht een hybride gebouw te ontwerpen met een zelfstandig voorkomen, gerelateerd aan omgeving en traditie. Een multifunctioneel gebouw dat geschikt is voor het opnemen van meerdere functies, hetzij gelijktijdig, hetzij opeenvolgend. Met dit concept wordt een duurzaam alternatief geboden voor de fantasieloze tijdelijke schoolvoorzieningen.

Het ontwerp berust op een perimeter (kromlijnig) bouwblok, dat naar de parkzijde in hoogte afloopt. Vervolgens zijn in dit bouwblok openingen gemaakt voor zonlicht en ontsluiting van het binnengebied, functionerend als schoolplein in het heden en als gezamenlijke binnentuin in de toekomst. Het ontwerp dat hieruit voortkomt bestaat uit vier bouwblokken en een woontoren in de noordhoek. Om de hybride uniformiteit te garanderen wordt het bouwblok vervolgens ‘bijeengehouden’ door één vliesgevel. De gevel dient tevens als geluidswerende wand. De zone tussen het oorspronkelijke bouwblok en de vliesgevel wordt bewust gelaagd ingericht; er is ruimte voor ontsluitingen en een groene zone. Door de synergetische werking tussen beiden ontstaan rustige en levendige plekken.

Skills: Architectuur