Zuidergascentrum

ZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrumZuidergascentrum

Het ontwerp het Zuidergascentrum laat zowel de oudbouw als nieuwbouw geheel in zijn waarde. De oudbouw, Regulateursgebouw en Metersgebouw, vullen elkaar  tegelijkertijd in positieve zin aan. Deze gedachte komt voort uit het groot maatschappelijk belang van een monument. De monumentale gebouwen vertellen ons over het verleden en moeten dat ook in de toekomst blijven doen. Het maakt deel uit van ons referentiekader en daarmee de manier waarop we alles nu waarnemen, beoordelen en ervaren. Het uitgangspunt voor deze herbestemming was het behoud van het bijzondere karakter van de monumenten!

De opdrachtgever, Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid, gaf de opdracht voor een wijkcentrum waarin een informatiecentrum, activiteitenruimte, apotheek en gezondheidscentrum gerealiseerd zou moeten worden.

Over de bestaande bebouwing, het Regulateursgebouw en Metersgebouw, is een transparant volume geplaatst die de oudbouw conserveert, verbindt en doorsnijdt. De immense ruimte die hierdoor tussen de bebouwing ontstaat functioneert als binnenkomst hal, wachtruimte en verkeersruimte. De loopbruggen op de eerste en twee verdieping en de in het midden gelegen vide vergroot het onderlinge contact en zicht. Tevens laten de loopbruggen het monumentale en het moderne in een oogopslag waarneembaar zijn. Het Zuidergascentrum is een spannende samenkomst van oud en nieuw.

Skills: Architectuur