Een huis ontwerpen of verbouwen: hoe gaat dat?

ARCHITECTUUR & INTERIEUR
Een eigen huis (ver)bouwen is voor veel mensen een droom. Architectuurstudio IR helpt deze droom te verwezenlijken.
Wij zorgen voor een ontwerp op maat en staan je het hele proces bij, van schetsontwerp tot realisatie. 

Onze benadering van het ontwerp is stevig geworteld in de interpretatie van de menselijke basisbehoeften. Mensen moeten zich thuis voelen in een gebouw. Samen definiëren we jouw wensen met betrekking tot beleving, uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid. Deze wensen vormen het uitgangspunt voor het ontwerp, maar nog belangrijker ze creëren een eindresultaat die jou als mens zal aanvullen en die je daardoor zal koesteren.

De samenwerking tussen opdrachtgever en architect is voor ons erg belangrijk.
“Buildings should serve people, not the other way around.” – John Portman.


VAN SCHETSONTWERP TOT VERGUNNING
Het proces begint al voordat er enige schets op papier staat. Namelijk bij de context, heb je een bestaande woning op het oog of heb je een optie op een kavel? Andere vragen die dan al een rol gaan spelen zijn, welk bestemmingsplan en welk beeld- en kwaliteitsplan zijn van toepassing, wat is de kavel grootte en het bijbehorend bouwvlak, wat is je budget, wat kost het bouwen van een huis en welke wensen heb je met betrekking tot indeling en vormgeving?

1. ONTWERPFASE (‘principegoedkeuring’)

Al deze informatie resulteert in een eerste schetsontwerp. Tijdens de schetsontwerpfase zal het ontwerp de nodige aanpassingen ondergaan, deze komen voort uit besprekingen met de opdrachtgever, wij stoppen pas als jij helemaal tevreden bent met het ontwerp. Met het voorlopig ontwerp kan de gemeente geïnformeerd worden over de plannen en zal middels een vooroverleg aanvraag getoetst worden of het bouwplan binnen het vigerend bestemmingsplan past en wordt de uiterlijke verschijningsvorm door de welstandscommissie beoordeeld. Nadat de gemeente goedkeuring heeft verleend wordt het droomhuis uitgewerkt tot het definitief ontwerp.

2. UITWERKINGSFASE (‘omgevingsvergunning’)

Na deze laatste ontwerpfase gaan de constructeur en de bouwfysicus de benodigde gegevens uitwerken, met als resultaat de statische berekeningen, bouwbesluit berekeningen, zoals gebruiksoppervlakten, verblijfsgebieden, ventilatie, daglicht en EPC-berekeningen. Met deze gegevens worden de bestektekeningen (BE) opgemaakt ten behoeve van de omgevingsvergunning, zoals het palenplan, funderingplan, rioleringsplan, plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en alle benodigde details op schaal. De aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend bij de gemeente en wij verzorgen de vergunning om te bouwen.

VAN VERGUNNING TOT REALISATIE
Het vervolg traject, de uitvoeringsfase, kent een aantal fasen die in overleg uitgevoerd kunnen worden door Architectuurstudio IR. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende fasen:

Bestek | Het opstellen van een uitgebreid bouwkundig bestek volgens de Stabu systematiek. In het bestek worden beschreven de administratieve voorwaarden, de bouwkundige zaken en normale technische installaties. Indien er speciale installaties zijn gewenst (zoals een warmtepomp, zonnecollectoren of dergelijke), dan dienen deze in nader overleg door een externe installatie-adviseur te worden beschreven.

Indien je met een bekende aannemer wilt komen tot een overeenkomst of wilt werken in bouwteamverband, dan kan eventueel worden gewerkt met een (compacte) technische omschrijving, waarin toe te passen materialen, kleuren, installaties en dergelijke op beknopte wijze worden beschreven.

Aannemingsovereenkomst | We begeleiden je bij het selecteren van geschikte aannemers, vragen offertes op, vergelijken de prijzen van de diverse aannemers en komen tot een aannemingsovereenkomst.

Bouwmanagement | We houden toezicht tijdens de bouw, nemen deel aan bouwvergaderingen en leveren het werk op. Wij kunnen desgewenst de bouw begeleiden en directie voeren.

Wij gaan voor een bouwtraject zonder zorgen!
> checklist werkzaamheden architect