Checklist werkzaamheden architect

Bestaande Situatie (BS) 
inmeten bestaande situatie
uittekenen bestaande situatie
opname rapport bouwkundige staat

Schetsontwerp (SO)  
locatiebezoek
opstellen Programma van Eisen (PvE) en randvoorwaarden
beoordeling van het budget aan de hand van het PvE
onderzoek bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
onderzoek voorschriften overige overheidsinstanties
schatting vergunningsprocedure
ontwerpschetsen voor de perceelindeling, woningplattegronden, gevels
diverse ontwerpoverleg

Voorlopig Ontwerp (VO)
architectonische verschijningsvorm,
zoals vorm, materialisering en kleurgebruik
plattegronden, gevels en een doorsnede
vooroverleg met gemeente m.b.t. bestemmingsplan en welstand

Definitief Ontwerp (DO) 
verwerken opmerkingen opdrachtgever / gemeente / welstandscommissie
situatietekening 1:500
plattegronden, definitieve ruimte-indeling 1:100
gevels en materiaalgebruik 1:100
doorsnede(n) 1:100
opzet installaties en integratie in het ontwerp
overleg met bouwfysicus
opzet constructieve schema’s
overleg met de constructeur

Omgevingsvergunning (BE) 
aanvullen tekening definitief ontwerp met constructie en bouwfysica
situatietekening 1:500
palenplan en funderingsplan 1:100
rioleringsplan 1:100
plattegrond kelder  1:100
plattegrond begane grond  1:100
plattegrond verdieping 1:100
plattegrond zolder 1:100
kapplan 1:100
gevels schaal 1:100
doorsnede(n) 1:100
principe details 1:10
toetsing bouwbesluit
berekening EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC)
invullen aanvraagformulier omgevingsvergunning 

Aanbesteding
maken van een technische omschrijving/bestek
aanvullen tekeningen
controle kostenraming op basis van elementen begroting
coördinatie adviseurs constructie en installaties
gereed maken stukken voor aanbesteding
aanschrijven aannemers
opstellen nota’s van inlichtingen
aanbesteding in het bijzijn van opdrachtgever
prijsvergelijking en onderhandelingen
overleg met opdrachtgever

Uitvoering
bouwvergaderingen houden en verslaglegging
esthetische directievoering op de bouw
controle tekenwerk derden
proces verbaal van oplevering
overleg met opdrachtgever / aannemer / installateurs