Onze visie berust op de theorie van Biophilia, hierin is bewezen dat de relatie met de natuur de gezondheid van lichaam en geest bevordert. Contact met de natuur is daarom essentieel voor een vitale zorg-, leef- en werkomgeving.”   – Ilse van Rosmalen

NATUUR
Vandaag de dag is het bewustzijn van de gevolgen van onze wereldconsumptie groter dan ooit. De architectuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit probleem. De natuur is voor mij een zeer belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp. De architectuur moet naar een vertaling zoeken voor de patronen en strategieën van de natuur, ofwel biomimicry!

LOGICA
Een goed doordacht ontwerp is gebaseerd op logica. Zo’n ontwerp is in balans, voelt goed en hoeft niet uitgelegd te worden. Het is logisch, in functionaliteit en esthetiek. Het heeft daardoor een bepaalde eenvoud, maar is alles behalve simpel. Logica gaat hand in hand met precisie en verfijnde detaillering.

VERBINDING
De opgave van de architect bestaat vooral niet alléén uit het opvolgen van het programma van eisen en het vormgeven van formele uiterlijkheden. Voor mij staat de gebruiker centraal in het ontwerp. Architectuur moet ruimte maken voor datgene wat mensen bindt!

“I do believe architecture, and all art, should be content-driven. It should have something to say beyond the sensational.” – Charles Jencks.